Projectvoortgang – voorjaar 2021

Voor de deelprojecten gericht op de bestudering van (a) organisatorische, (b) socio-technische en (c) ethisch-politieke dimensies van morele verwonding verrichten de projectonderzoekers momenteel uitgebreide literatuurstudie. Daarnaast houden ze expertinterviews met onderzoekers, vakdeskundigen, geestelijk verzorgers, psychologen, gezondheidsprogrammaleiders, beleidsmakers, commandanten en militairen en politiepersoneel met traumagerelateerde problematiek. Ook nemen ze deel aan bestaande activiteiten op het gebied van ethiek en geestelijke gezondheid (zie bijvoorbeeld hier). Een beginpaper, met daarin een systematische literature review van relevante literatuur voor het thema contextdimensies van morele verwonding, is momenteel under review..

ARQ Themadossier Moral Injury

De bibliotheek van het ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum – één van de partners in ons projectconsortium – heeft een themadossier over morele verwonding aangemaakt voor onderzoekers, zorgprofessionals en geïnteresseerden. Klik hier voor deze overzichtelijke pagina die regelmatig wordt bijgewerkt. Bent u geïnteresseerd in een attendering over nieuwe literatuur voor zorgprofessionals? Meld u dan aan voor een mail-alert op de pagina.

Keynote op LZV Contactdag

Op 25 november organiseerde het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) een landelijke contactdag voor alle medewerkers uit de LZV-keten. De contactdag vond online in talkshow-vorm plaats. De projectleider was hiervoor uitgenodigd om over moral injury te spreken. Ze deed dit samen met Dennis van der Kraats, een veteraan met persoonlijke ervaring met morele verwonding en initiatiefnemer en voorzitter van het Veterans Search Team. Hierna volgde een panelgesprek met psycholoog dr. Jackie June ter Heide, humanistisch raadsman Erwin Kamp en maatschappelijk werker Otjeh Bakarbessy. Zie hieronder of klik hier voor de videobeelden van dit gesprek.

Klik hier voor de website van Dennis en zijn vrouw Mariska met openhartige verhalen over de morele impact die de uitzending van Dennis had op hem en zijn gezin.

Toegankelijk artikel over moral injury & kort radio-interview over normvervaging

In de Militaire Spectator is een artikel verschenen van de projectleider van Project Moral Injury (klik hier). In grote lijnen en toegankelijke taal biedt dit artikel inzicht in onder andere moral injury ten opzichte van posttraumatische stress-stoornis en de rol van politiek en maatschappij in moreel verwondende ervaringen onder militairen. Ook worden er aanbevelingen voor de krijgsmacht gegeven, zoals realistische ethiektraining.De aanbeveling van ethiektraining gaf de projectleider vandaag ook in het Radio 1 Journaal, waar ze naar aanleiding van het vandaag uitgekomen rapport over Australische oorlogsmisdaden kort werd geïnterviewd over normvervaging (zie hieronder, het gesprek met de projectleider begint na tweeënhalf minuut).

Pilotprogramma “Zicht op je morele verwonding” door BNMO

Een retraiteweek voor morele verwonding is opgezet voor beschadigde (ex-)militairen, politieagenten en andere geüniformeerde beroepen door het BNMO. De projectonderzoekers van Project Moral Injury leveren een bijdrage aan dit programma door een presentatie en discussie over wat in de wetenschap bekend is over morele verwonding.Doel van het programma is om inzicht te geven in wat morele verwonding precies inhoudt en om concrete handvatten aan te reiken met de eigen morele kwetsuur om te gaan. De BNMO is de onafhankelijke belangenorganisatie voor beschadigde (ex)militairen, politieagenten of andere geüniformeerde beroepen. Klik hier voor de ervaringen van de eerste deelnemers van dit programma in het BNMO-magazine de Kareoler (pagina 7). Klik hier voor meer informatie over het programma.

Webinar Morele verwonding bij zorgpersoneel in de COVID19-crisis

Op 10 juni 2020 gaven dr. Jackie June ter Heide en dr. Tine Molendijk (projectleider van Project Moral Injury) een webinar over morele belasting en moreel trauma bij zorgpersoneel in de COVID-19 crisis. Het vormde een van de drie webinars in een drieluik over de psychosociale gevolgen van de coronacrisis, georganiseerd door de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP). Klik hier voor meer informatie.

Start project

In februari 2020 is het onderzoeksproject gestart met verwelkoming van drie nieuwe projectonderzoekers: Teun Eikenaar (postdoc-onderzoeker in deelproject A gericht op organisatorische dimensies van moral injury), Sofie van der Maarel (PhD-onderzoeker in deelproject B gericht op socio-technische dimensies van moral injury) en Naomi Gilhuis (PhD-onderzoeker in deelproject C gericht op ethisch-politieke dimensies van moral injury). Kijk hier voor meer informatie over het projectteam.