Home

Zie onderstaande video voor een 90 seconden-uitleg van Project Moral Injury


Project Moral Injury

‘Moral injury’ of ‘morele verwonding’ verwijst naar de psychische problematiek die mensen kunnen ontwikkelen wanneer hun morele verwachtingen en overtuigingen geweld wordt aangedaan door eigen of andermans handelen. Een substantieel aantal militairen en politiepersoneel ontwikkelt dit soort problematiek, inclusief schuldgevoel, schaamte, boosheid en morele desoriĆ«ntatie.

Dit is de website van ons NWO NWA-onderzoeksproject naar morele verwonding onder militairen en politiepersoneel, specifiek de rol van contextfactoren hierin. Het is een interdisciplinair project waarin onderzoekers organisatorische, socio-technische en ethisch-politieke dimensies van morele verwonding bestuderen. Op basis hiervan worden context-sensitieve interventies voor (voormalig) militairen en politiepersoneel ontwikkeld. Ook worden de bevindingen van dit project samengebracht in onder meer een handboek.

Op deze website is informatie te vinden over morele verwonding, dit onderzoeksproject, het projectteam, de voortgang van het project, de projectresultaten en andere nieuwe ontwikkelingen rondom moral injury. Aanmelden voor onze nieuwsbrief is ook mogelijk.