Over het project

‘Moral injury’ of ‘morele verwonding’ verwijst naar de psychische problematiek die mensen kunnen ontwikkelen wanneer hun morele verwachtingen en overtuigingen geweld wordt aangedaan door eigen of andermans handelen. Een substantieel aantal militairen en politiepersoneel ontwikkelt dergelijke problematiek, inclusief schuldgevoel, schaamte, boosheid en morele desoriĆ«ntatie. Dit NWO NWA-onderzoeksproject is gericht op morele verwonding onder militairen en politiepersoneel, meer specifiek op de rol van context in dit verschijnsel. Het is een interdisciplinair project waarin onderzoekers (a) organisatorische, (b) socio-technische en (c) ethisch-politieke dimensies van morele verwonding bestuderen. Op basis hiervan worden (d) context-sensitieve interventies voor (voormalig) militairen en politiepersoneel ontwikkeld.

Het project is een samenwerking van het Centrum voor Internationaal Conflict-Analyse & Management (CICAM) van de Radboud Universiteit Nijmegen (RU), de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA), de Politieacademie (PA), het Veteraneninstituut (VI) en het Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld van het ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum (ARQ).

Het project is gesubsidieerd met 1,2 miljoen euro door het NWO in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda – Onderzoek op Routes (NWA-ORC) en financiĆ«le en ‘in-kind’ bijdragen gelijkstaand aan 250.000 euro door de NLDA, PA, VI en ARQ.