Over het project

Een substantieel aantal militairen en politiepersoneel ontwikkelt problematiek die ‘moral injury’ of ‘morele verwonding’ gaan heten. Van het onderzoek dat wordt gedaan naar morele verwonding is het merendeel individu-gericht en psychologisch van aard. Hetzelfde geldt voor de huidige gezondheidsinterventies voor militairen en politiepersoneel. Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker dat contextuele factoren een cruciale rol kunnen spelen in morele verwonding.

Dit NWO NWA-onderzoeksproject is daarom gewijd aan contextuele dimensies van morele verwonding onder militairen en politiepersoneel. Het is een transdisciplinair project waarin academische en maatschappelijke partners samenwerken. Het project richt zich specifiek op de bestudering van (a) organisatorische, (b) socio-technische en (c) maatschappelijk-politieke dimensies van morele verwonding bestuderen. Mede op basis hiervan, en in intensieve samenwerking met het werkveld en diverse belanghebbenden, worden (d) contextgerichte interventies voor (voormalig) militairen en politiepersoneel ontwikkeld. Ook worden (e) de theoretische, empirische en praktische bevindingen van dit project samengebracht in onder meer een handboek, wetenschappelijke papers, vakpublicaties, krantenartikelen en podcasts.

Het project is een samenwerking van het Centrum voor Internationaal Conflict-Analyse & Management (CICAM) van de Radboud Universiteit Nijmegen (RU), de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA), de Politieacademie (PA), het Nederlands Veteraneninstituut (NLVI) en het Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld van het ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum (ARQ).

Het project is gesubsidieerd met 1,2 miljoen euro door het NWO in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda – Onderzoek op Routes (NWA-ORC) en financiële en ‘in-kind’ bijdragen gelijkstaand aan 250.000 euro door de NLDA, PA, NLVI en ARQ.