Meer informatie en contact

Nieuwsbrief
Maximaal 2x per jaar sturen wij een nieuwsbrief uit met daarin de projectvoortgang en ander nieuws over moral injury. Klik hier voor aanmelding voor de nieuwsbrief.

Vragen
Voor meer informatie of vragen over het project: info@projectmoralinjury.nl.

Veteraan, dienstslachtoffer of familie van en hulp nodig?
Er kan 24/7 contact opgenomen worden met het Veteranenloket via telefoonnummer 088 334 00 00 of info@veteranenloket.nl. Het Nederlands Veteraneninstituut voert het Veteranenloket uit.
Het Veteranenloket staat los van dit project.

Politiemedewerker, oud-medewerker of familie van en hulp nodig?
Er kan 24/7 contact opgenomen worden met het Sociaal Loket via telefoonnummer 088 – 161 1240. Het Sociaal Loket is er voor medewerkers van de politie, oud-medewerkers en het thuisfront, voor vragen over zorg, welzijn, veiligheid en integriteit. Als iemand een (hulp)vraag heeft en niet weet welke hulpaanbieder het beste past, dan kan het Sociaal Loket daarover adviseren en/of doorgeleiden naar een Bedrijfsmaatschappelijk werker of andere hulpaanbieder.
Sociaal Loket van de Politie staat los van dit project.