Projectteam

Consortium
Het projectconsortium bestaat uit Centrum voor Internationaal Conflict-Analyse & Management (CICAM) van de Radboud Universiteit Nijmegen (RU), de Nederlandse Defensie Academie (NLDA), de Politieacademie (PA), het Nederlandse Veteraneninstituut (NLVI) en het Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld van het ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum (ARQ).

Projectteam


Tine Molendijk (dr./PhD), cultureel antropoloog, is aanvrager en projectleider van het project, en co-promotor van beide PhD-kandidaten. Zij is als universitair hoofddocent verbonden aan de Nederlandse Defensie Academie, en verbonden aan de Radboud Universiteit. Haar onderzoek en onderwijs (zie ook hier) is interdisciplinair georiënteerd – een combinatie van filosofie, psychologie, antropologie en politicologie – en omvat de thema’s geweld, politieke praktijken en maatschappelijke percepties rondom de krijgsmacht, militaire cultuur, ethiek, post-traumatische stressstoornis en morele verwonding.


Teun Eikenaar (dr./PhD), filosoof en antropoloog, onderzoekt als postdoc in deelproject A organisatorische dimensies van moral injury. Zijn eerdere onderzoeken richtten zich op organisatie en frontlijnwerk bij gemeentelijk handhavers, politie, brandweer, sociale huisvesting en reïntegratiediensten. Ook was hij onderzoeker crisisbeheersing bij het Instituut Fysieke Veiligheid. In 2017 promoveerde hij op een onderzoek naar beleid en praktijk van gemeentelijk handhavers.


Sofie van der Maarel (drs./MSc.) onderzoekt als PhD-kandidaat in deelproject B socio-technische dimensies van moral injury. Na haar bachelor Culturele antropologie, master Conflict Studies & Human Rights en haar werk bij de Adviesraad Internationale Vraagstukken heeft zij zich gespecialiseerd in de thema’s militaire innovatie, ethiek en de toekomst van oorlogsvoering.


Naomi Gilhuis (drs./MSc.) onderzoekt als PhD-kandidaat in deelproject C maatschappelijk-politieke dimensies van moral injury. In haar bachelor European Studies, master Politicologie en werkzaamheden als onderzoeksassistent heeft zij zich onder meer gespecialiseerd in de thema’s conflict, militaire instituties en gender.


Jeannine Suurmond (Dr./PhD), conflict- en vredeswetenschapper en psycholoog, doet actie-onderzoek naar contextuele interventies gericht op moral injury (deelproject D). Als onderzoeker, docent en practitioner heeft ze 20 jaar ervaring, waaronder als adviseur voor de Nepalese regering over conflictpreventie en waarheid en verzoening. Eerder onderzoek richtte zich o.a. op psychosociale hulp, integratie van ex-strijders, infrastructuren voor vrede, herstelrecht en machtsdeling.


Monitoring Board

Vanuit iedere consortiumorganisatie zijn één of meer vertegenwoordigers bij het project betrokken. Zij vormen de Monitoring Board van het project en zijn daarnaast in verschillende supervisierollen bij het project betrokken.


Willemijn Verkoren (dr./PhD), politicoloog en historicus, is mede-initiatiefnemer van het project en co-promotor in deelproject C. Zij is als universitair hoofddocent Conflictstudies verbonden aan de afdeling Politicologie en het CICAM van de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar onderzoek omvat de analyse van gewelddadige conflict- en vredesprocessen in een veranderende mondiale context, met specifieke aandacht voor de rol van het maatschappelijk middenveld en sociale bewegingen in vredesopbouw.


Eric-Hans Kramer (prof.dr.), theoretisch psycholoog en organisatiekundige, is mede-initiatiefnemer van het project en promotor in deelproject B. Hij is hoogleraar Militair Management en Organisatie aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie. Zijn onderzoek omvat het organisatorisch functioneren van militaire taskforces en de psychosociale dynamiek in militaire organisaties.


Désirée Verweij (prof. dr.), filosoof, is mede-initiatiefnemer van het project, voorzitter van de Monitoring Board en promotor van beide PhD-kandidaten. Zij is hoogleraar Filosofie en Ethiek aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie en bijzonder hoogleraar aan het CICAM van de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar onderzoek omvat filosofische thema’s en thema’s op het terrein van ethiek van de militaire praktijk.


Jacco Duel (dr./PhD), arbeids- en organisatiepsycholoog, is senior onderzoeker bij het Expertisecentrum van het Nederlands Veteraneninstituut. Zijn onderzoek richt zich op de invloed van het militaire beroep – en met name uitzendervaringen – op de gezondheid en het welzijn van veteranen in hun verdere leven.


Annika Smit (dr./PhD), van oorsprong biologisch psycholoog, is lector Weerbaarheid aan de Politieacademie en hoogleraar Weerbaarheid bij de politie aan de Universiteit voor Humanistiek. Haar onderzoek richt zich op prestaties in kritische omstandigheden. Ze belicht menselijke processen in het politievak vanuit biologisch, psychologisch, moreel en groepsdynamisch perspectief.


Annelieke Drogendijk (dr./PhD), psycholoog, is directeur van het ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld. Zij werkt tevens als adviseur voor de overheid bij rampen en crisis en maakt deel uit van een internationaal netwerk van experts op het gebied van psychosociale hulp na rampen en crisis. Haar onderzoeksthema’s omvatten de psychosociale gevolgen van werkgerelateerde schokkende gebeurtenissen, crisis en rampen.

Adviescommissie

Projectadviseurs binnen het project zijn:
– Jackie June ter Heide, klinisch psycholoog en senior onderzoeker bij ARQ Centrum’45
– Emilie van de Wijer, korps geestelijk verzorger bij de Politie
Vanuit zowel hun wetenschappelijke expertise als hun kennis van de betrokken organisaties adviseren zij het project om zo bij te dragen aan de verwerving van relevante kennis en een optimale benutting van de verworven kennis

Netwerken van belanghebbenden

In de loop van het project zijn verschillende netwerken van belanghebbenden bij het project betrokken (stakeholder networks). Deze netwerken bestaan uit ervaringsdeskundigen (militairen en politiepersoneel met en zonder psychische problematiek), psychologen, geestelijk verzorgers en programmaleiders binnen de politie, krijgsmacht en het Veteraneninstituut. Deze samenwerking heeft als doel dat de te ontwikkelen interventies daadwerkelijk aansluiten op de behoeftes van de uiteindelijke belanghebbenden, en geïmplementeerd zullen worden.