Projectvoortgang – najaar 2021

Voor de deelprojecten gericht op de bestudering van (a) organisatorische, (b) socio-technische en (c) maatschappelijk-politieke dimensies van morele verwonding hebben de projectonderzoekers uitgebreide literatuurstudie verricht. Daarnaast hebben ze ze expertinterviews gehouden met onderzoekers, vakdeskundigen, geestelijk verzorgers, psychologen, gezondheidsprogrammaleiders, beleidsmakers, commandanten en militairen en politiepersoneel met traumagerelateerde problematiek.

De projectonderzoekers verrichten momenteel uitgebreid veldwerk (interviews en participerende observaties) onder respectievelijk verschillende brigades van de Koninklijke Marechaussee (deelproject a), een militaire eenheid gericht op robotica en autonome systemen (deelproject b), en betrokkenen bij theaterstukken door veteranen en overlevers uit uitzendgebieden, terugkeerreizen naar uitzendgebieden en rechtszaken tegen de eigen organisatie of de Staat (deelproject c).

Voorlopige bevindingen zijn op verschillende wetenschappelijke en populaire fora verspreid, o.a. via verschillende peer-reviewed artikelen (zie hier), lezingen (zie hier), media-optredens en podcasts (zie o.a. hier) en interviews in kranten en magazines (zie o.a. hier en hier). Ook nemen de projectonderzoekers deel aan bestaande activiteiten op het gebied van ethiek en geestelijke gezondheid (zie bijvoorbeeld hier). Voorbereidingen voor het werven van een postdoconderzoeker voor het interventie-deelproject (d) worden getroffen.

Webinar Morele verwonding bij zorgpersoneel in de COVID19-crisis

Op 10 juni 2020 gaven dr. Jackie June ter Heide en dr. Tine Molendijk (projectleider van Project Moral Injury) een webinar over morele belasting en moreel trauma bij zorgpersoneel in de COVID-19 crisis. Het vormde een van de drie webinars in een drieluik over de psychosociale gevolgen van de coronacrisis, georganiseerd door de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP). Klik hier voor meer informatie.

Start project

In februari 2020 is het onderzoeksproject gestart met verwelkoming van drie nieuwe projectonderzoekers: Teun Eikenaar (postdoc-onderzoeker in deelproject A gericht op organisatorische dimensies van moral injury), Sofie van der Maarel (PhD-onderzoeker in deelproject B gericht op socio-technische dimensies van moral injury) en Naomi Gilhuis (PhD-onderzoeker in deelproject C gericht op ethisch-politieke dimensies van moral injury). Kijk hier voor meer informatie over het projectteam.