Interview: Wat doen technologische innovaties binnen defensie en politie met de mens?

Deze maand staat Sofie van der Maarel, één van de PhD-onderzoekers binnen Project Moral Injury, met een interview in het defensieblad ‘Sterker!’. Sofie richt zich op socio-technische dimensies van morele verwonding binnen defensie en politie, en meer algemeen op de morele gevolgen van technologische ontwikkelingen voor de militairen en politiemensen die hiermee moeten werken.

AI en robotica nemen steeds meer een plaats in in militaire en politieteams – waarvoor ook de hieronder genoemde eenheid Robotica en Autonome Systemen (RAS) binnen defensie is opgericht. Wat betekent het als je moet vertrouwen op de informatie die een AI systeem je geeft, of wat doet het met je verantwoordelijkheidsgevoel als niet je collega, maar een robot een fout maakt? In het interview bespreekt Sofie een aantal bevindingen tot dusver.