Projectgroep en Special Interest Group moral injury

Vanuit het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) bestaat er behoefte om de kennis over moral injury te bundelen en expliciet te maken, zodat zowel hulpverleners als hulpzoekende veteranen beter weten wat veteranen kunnen verwachten als zij hiervoor hulp zoeken binnen het LZV. Daartoe worden er binnenkort twee initiatieven gestart.
 
Ten eerste een Special Interest Group (SIG) voor moral injury, onder voorzitterschap van Marit Schwarze, gezondheidszorgpsycholoog bij GGZ Drenthe. Geïnteresseerden voor de SIG kunnen zich aanmelden bij Britt Houweling, b.houweling@nlveteraneninstituut.nl.
 
Ten tweede een projectgroep moral injury, onder voorzitterschap van Jackie June ter Heide, klinisch psycholoog en senior onderzoeker bij ARQ Centrum’45. Het doel van de projectgroep is een document te formuleren waarin beschreven wordt hoe hulpvragen rond moral injury benaderd worden in de verschillende gelederen van het LZV (geestelijke verzorging, eerstelijn en tweedelijn).