Toegankelijk artikel over moral injury & kort radio-interview over normvervaging

In de Militaire Spectator is een artikel verschenen van de projectleider van Project Moral Injury (klik hier). In grote lijnen en toegankelijke taal biedt dit artikel inzicht in onder andere moral injury ten opzichte van posttraumatische stress-stoornis en de rol van politiek en maatschappij in moreel verwondende ervaringen onder militairen. Ook worden er aanbevelingen voor de krijgsmacht gegeven, zoals realistische ethiektraining.De aanbeveling van ethiektraining gaf de projectleider vandaag ook in het Radio 1 Journaal, waar ze naar aanleiding van het vandaag uitgekomen rapport over Australische oorlogsmisdaden kort werd geïnterviewd over normvervaging (zie hieronder, het gesprek met de projectleider begint na tweeënhalf minuut).