Projectvoortgang – najaar 2021

Voor de deelprojecten gericht op de bestudering van (a) organisatorische, (b) socio-technische en (c) maatschappelijk-politieke dimensies van morele verwonding hebben de projectonderzoekers uitgebreide literatuurstudie verricht. Daarnaast hebben ze ze expertinterviews gehouden met onderzoekers, vakdeskundigen, geestelijk verzorgers, psychologen, gezondheidsprogrammaleiders, beleidsmakers, commandanten en militairen en politiepersoneel met traumagerelateerde problematiek.

De projectonderzoekers verrichten momenteel uitgebreid veldwerk (interviews en participerende observaties) onder respectievelijk verschillende brigades van de Koninklijke Marechaussee (deelproject a), een militaire eenheid gericht op robotica en autonome systemen (deelproject b), en betrokkenen bij theaterstukken door veteranen en overlevers uit uitzendgebieden, terugkeerreizen naar uitzendgebieden en rechtszaken tegen de eigen organisatie of de Staat (deelproject c).

Voorlopige bevindingen zijn op verschillende wetenschappelijke en populaire fora verspreid, o.a. via verschillende peer-reviewed artikelen (zie hier), lezingen (zie hier), media-optredens en podcasts (zie o.a. hier) en interviews in kranten en magazines (zie o.a. hier en hier). Ook nemen de projectonderzoekers deel aan bestaande activiteiten op het gebied van ethiek en geestelijke gezondheid (zie bijvoorbeeld hier). Voorbereidingen voor het werven van een postdoconderzoeker voor het interventie-deelproject (d) worden getroffen.