Projectvoortgang – voorjaar 2021

Voor de deelprojecten gericht op de bestudering van (a) organisatorische, (b) socio-technische en (c) ethisch-politieke dimensies van morele verwonding verrichten de projectonderzoekers momenteel uitgebreide literatuurstudie. Daarnaast houden ze expertinterviews met onderzoekers, vakdeskundigen, geestelijk verzorgers, psychologen, gezondheidsprogrammaleiders, beleidsmakers, commandanten en militairen en politiepersoneel met traumagerelateerde problematiek. Ook nemen ze deel aan bestaande activiteiten op het gebied van ethiek en geestelijke gezondheid (zie bijvoorbeeld hier). Een beginpaper, met daarin een systematische literature review van relevante literatuur voor het thema contextdimensies van morele verwonding, is momenteel under review..